distri europe ballooning

Voorwaarden Bel ons : (051) 312 325

  1. Al onze prijzen zijn per persoon en inclusief BTW en verzekering tenzij anders vermeld.
  2. Alle reservaties moeten tijdig gebeuren per telefoon of e-mail.
  3. Als u een vlucht gereserveerd hebt en u komt niet of niet tijdig opdagen op de datum en plaats die wij bevestigd hebben dan vervalt uw bon/voucher/instapticket automatisch, zonder recht op terugbetaling, schadevergoeding, enz. Wij houden ons aan onze afspraken en vragen van onze passagiers hetzelfde. Bij problemen kan u ons ALTIJD bereiken op het telefoonnummer 051-31.23.25.
  4. Veiligheid primeert altijd! Daarom behouden wij ons het recht om een voorziene vlucht te annuleren, bv. als de minimale weercondities opgelegd door het FOD luchtvaart niet gehaald worden, als de piloot oordeelt dat de weersomstandigheden ongunstig zijn, om veiligheidsredenen, als er niet het vereiste minimum aantal passagiers ingeschreven zijn of komen opdagen, als een van onze partners de vlucht annuleert.
  5. Om misbruiken te voorkomen moet elke passagier, op eenvoudig verzoek, zijn identiteitskaart kunnen voorleggen of een vluchtbewijs laten zien. Wij behouden ons het recht om personen of voorwerpen die de veiligheid van de vlucht kunnen in gevaar brengen niet toe te laten. Personen die duidelijk onder invloed van alcohol of drugs zijn worden niet toegelaten op onze vluchten.
  6. In al onze tarieven is een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, die elke passagier verzekert volgens de wettelijke aansprakelijkheid in verband met het gebruikte luchtvaarttuig inbegrepen. De piloot zal u steeds een geldig verzekeringsbewijs kunnen voorleggen. Al het materiŽle (bv. foto en filmapparaten) dat u meeneemt tijdens de vlucht is niet verzekerd.
  7. Onze cadeaubonnen, instaptickets, vluchtvouchers, enz. zijn slechts geldig na ontvangst van de volledige betaling. Ze zijn overdraagbaar, 1 jaar geldig en kunnen steeds verlengd worden mits tijdige aanvraag voor de vervaldatum. Ze zijn onder geen enkel beding terugbetaalbaar in geld of onder gelijk welke andere vorm.
  8. Wij behouden ons het recht om met onderaannemers te werken tegen dezelfde voorwaarden als hier vermeld.
  9. Al onze verkopen zijn contant betaalbaar, netto, zonder korting, behoudens andersluidende overeenkomst bij bestelling.
  10. Al onze overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Bij betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement waar de onderneming zich bevindt bevoegd.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN:
Volg stipt de raadgevingen van onze balloncrew en piloot ter plaatse en luister goed naar de veiligheidsbriefing. Bij de landing moet u zich met beide handen aan de daartoe voorziene lussen vasthouden en door de knieŽn gaan bij het contact met de grond. Blijven vasthouden tot de ballon definitief stilstaat. De raadgevingen van de piloot stipt opvolgen, specifiek tijdens de landing. Fotograferen en filmen is toegestaan. Handtassen en rugzakken en/of andere 'bagage' mogen niet meegenomen worden tijdens de vlucht. Indien er een gezondheidsprobleem is dient u eerst uw dokter te raadplegen alvorens in te schrijven voor een ballonvaart. Eventuele problemen dienen steeds gemeld te worden aan de piloot voor aanvang van de vaart. Zwangere vrouwen mogen niet meevaren. Indien u een beetje schrik hebt, best de piloot hiervan op de hoogte brengen, hij zal u geruststellen.

© Distri Europe bvba - Hulste

051 - 312 325
Mail ons

Meteo